причины, симптомы, диагностика, лечение, профилактика

Большая группа инфекционных болезней, течение которых характеризуется развитием нарушений психических функций больного на фоне сильной интоксикации организма и лихорадки.

Причины тифа

Возбудителями тифа являются представители семейства внутриклеточных паразитов, бактериальной природы - риккетсии. Возбудителем брюшного тифа является Salmonella typhi, а возвратный тиф провоцируют спирохеты рода Borrelia. Переносчиками инфекции становятся вши, клещи. Путь передачи инфекции – фекально-оральный, пищевой или водный.

Симптомы тифа

Специфическими проявлениями болезни являются: отечность и покраснение лица и конъюнктивы, падение артериального давления, развитие миокардита, тахикардия, гиперемия верхней части туловища, слизистых оболочек глаз, а также ротовой полости. У больного отмечаются двигательные нарушения. Симптоматика меняется в зависимости от вида тифозного поражения.

Диагностика тифа

В целях диагностики выполняется общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ спинномозговой жидкости, биохимические методы исследования, рентген легких, электрокардиограмма, ультразвуковое исследование. Применяется также бактериологический метод. К наиболее распространенным видам тифа принадлежат сыпной, брюшной и возвратный тиф.

Лечение тифа

Всем больным следует соблюдать постельный режим, придерживаться щадящей диеты. Применяется этиотропная, патогенетическая и симптоматическая терапия. В ходе этиотропного лечения, больным назначается антибактериальная терапия, прописываются препараты тетрациклинового ряда. Патогенетическое лечение заключается в уменьшении общей интоксикации организма и нормализации работы всех органов и систем. В ходе терапии больным назначается прием антигистаминные препаратов, общеукрепляющих средств, иммуномодуляторов.

В зависимости от вида тифа, возможно развитие разного рода осложнений: коллапс, тромбофлебит, тромбоз, тромбоэмболия, инсульт, кишечные кровотечения, перитонит, менингит, разрыв селезенки.

Профилактика тифа

Специфической профилактикой тифа является вакцинация населения сыпнотифозной вакциной. К неспецифическим профилактическим мерам следует отнести - борьбу со вшами, защита людей от клещей, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. Также следует обеспечить изоляцию больных людей. В эпидемических очагах проводят дезинсекционные мероприятия.

www.obozrevatel.com

Тиф — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Тифи — група інфекційних захворювань: висипний тиф, поворотний, черевний і паратифи, — які спричинюють різні збудники. Назва захворювань походить від грец. τύφο - тифо, тобто «дим», «туман», «чад», тому що вони перебігають з гарячкою і затьмареною свідомістю. Згідно сучасної англомовної літератури термін «тиф» використовують лише для означення тяжких рикетсіозів, в першу чергу, епідемічного висипного тифу. Таким чином, для означення черевного тифу застосовують термін «тифозна гарячка» (англ. Typhoid fever), паратифів — «паратифозна гарячка» (англ. Paratyphoid fever), поворотних тифів — «поворотна гарячка» (англ. Relapsing fever)[1]. В Україні поки зберігають поняття «тиф» для історичного означення усіх хвороб, що типово перебігають з гарячкою та потьмаренням свідомості.

Поширення висипного тифу в окремих українських губерніях було різне: на Київщині випадків висипного тифу у 1911 — 13 було від 1,0 до 3,9 на 10000 мешканців, у Криму й Таврії — 4,0 — 6,9, на Катеринославщині, Чернігівщині, Поділлі, Харківщині та Херсонщині до 10,0 і більше. На західних українських землях висипний тиф, особливо на селі, був ендемічним захворюванням. Найбільш поширений він був у горах, зокрема на Гуцульщині, там була і найвища летальність від цієї хвороби: 1933 року 26 % від частки хворих. У Першу світову війну Російська Імперія вступила з досить високими показниками захворюваності на висипний тиф. Так, 1914 р. частка захворювань в армії дорівнювала 11,3 на 10 000, а 1915 — 22,3. Із західного фронту в Україну весь час просочувалися захворювання через біженців з прифронтової смуги, хворих, поранених і полонених. У 1916 році середній показник захворюваності в Російській Імперії збільшився до 8,3 на 10000 мешканців. В Україні він був значно вищий. Після революції 1917 р. цей показник зріс до 21,9. Громадянська війна та загальна руїна 1919 — 20 рр. породила тяжку епідемію висипного тифу. Рівень захворюваності на епідемічний висипний тиф за ці роки зріс до близько 340 на 10 000 мешканців (на всі інші тифи - близько 160). Фактично епідемія висипного тифу була значно більша за обсягами, ніж це подають офіційні радянські джерела. Епідемія, зокрема, лютувала на Поділлі і західному Правобережжі, опанованих українськими арміями. На висипний, поворотний і черевний тифи хворіло на цій території взимку 1919 — 20 рр. близько половини цивільного населення і до 90 % вояків і старшин Української Галицької Армії (УГА), близько 25 000 з них померло. Епідемія тифу спричинила катастрофу УГА, значне ослаблення Армії УНР і поразку українського фронту. У 1921 р. захворюваність на висипний тиф знизилася до 158,9. Починаючи з 1923 р., внаслідок стабілізації життя і піднесення добробуту захворюваність пішла і далі на зниження. У 1923 р. вона становило 18,4, 1924 — 9,4, 1925 — 5,2, 1926 — 3,8, 1927 — 2,8, 1928 — 2,1, 1933 — 1,5 на 10 000 мешканців. Зниження захворюваності на висипний тиф в Україні, завдяки кращій організації боротьби з ним (у 1928 

uk.wikipedia.org

Тиф симптомы, лечение, описание

Тиф сыпной - болезнь вызывается риккетсиями Провачека, отличается циклическим течением с лихорадкой, тифозным состоянием, своеобразной сыпью, а также поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.

Источник инфекции - только больной человек, от которого платяные и головные вши, насосавшись крови, содержащей риккетсии, передают их здоровому человеку. Человек заражается при расчесывании мест укусов, втирая экскременты вшей в кожу. При самом укусе вшей заражение не происходит, так как в их слюнных железах возбудитель сыпного тифа отсутствует. Восприимчивость людей к сыпному тифу достаточно высока.

Симптомы и течение. Инкубационный период длится 12-14 дней. Иногда в конце инкубации отмечаются небольшая головная боль, ломота в теле, познабливание. Температура тела повышается с небольшим ознобом и уже ко 2-3 дню устанавливается на высоких цифрах (38-39 °С), иногда она достигает максимальной величины к концу 1 суток. В дальнейшем лихорадка имеет постоянный характер с небольшим понижением на 4, 8, 12 день болезни. Рано появляются резкая головная боль, бессонница, быстро наступает упадок сил, больной возбужден (разговорчив, подвижен). Лицо красное, одутловатое. На конъюнктиве глаз иногда видны мелкие кровоизлияния. В зеве диффузная гиперемия, на мягком небе могут появиться точечные геморрагии. Язык сухой, не утолщен, обложен серовато-коричневым налетом, иногда с трудом высовывается. Кожа сухая, горячая на ощупь, в первые дни потоотделения почти не бывает. Наблюдаются ослабление сердечных тонов, учащение дыхания, увеличение печени и селезенки (с 3-4 дня болезни). Один из характерных признаков - сыпнотифозная экзантема. Сыпь появляется на 4-5 день болезни. Она множественная, обильная, расположена преимущественно на коже боковых поверхностей груди и живота, на сгибе рук, захватывает ладони и стопы, никогда не бывает на лице. Высыпание происходит в течение 2-3 дней, в дальнейшем постепенно исчезает (через 7-8 дней), оставляя на некоторое время пигментацию. С началом высыпания состояние больного ухудшается. Резко усиливается интоксикация. Возбуждение сменяется угнетением, заторможенностью. В это время может развиваться коллапс: больной в прострации, кожа покрыта холодным потом, пульс частый, тоны сердца глухие.

Выздоровление характеризуется снижением температуры тела, ускоренным лизисом на 8-12 день болезни, постепенным уменьшением головной боли, улучшением сна, аппетита, восстановлением деятельности внутренних органов.

Брюшной тиф. Острое инфекционное заболевание, обусловленное бактерией из рода сальмонелл. Возбудитель может сохраняться в почве и воде до 1-5 месяцев. Погибает при нагревании и действии обычных дезинфицирующих средств.

Единственный источник распространения инфекции - больной человек и бактерионоситель. Палочки брюшного тифа переносятся непосредственно грязными руками, мухами, сточными водами. Опасны вспышки, связанные с употреблением инфицированных пищевых продуктов (молоко, холодные мясные блюда и др.). Симптомы и течение. Инкубационный период длится от 1 до 3 недель. В типичных случаях заболевание начинается постепенно. Больные отмечают слабость, быструю утомляемость, умеренную головную боль. В последующие дни эти явления усиливаются, начинает повышаться температура тела до 39-40 °С, понижается или исчезает аппетит, нарушается сон (сонливость днем и бессонница ночью). Наблюдается задержка стула, явления метеоризма. К 7-9 дню болезни на коже верхних отделов живота и нижних отделов грудной клетки, обычно на переднебоковой поверхности, появляется характерная сыпь, представляющая собой небольшие красные пятнышки с четкими краями, диаметром 2-3 мм, возвышающиеся над уровнем кожи (розеолы). На смену исчезающим розеолам могут появляться новые. Характерны своеобразная заторможенность больных, бледность лица, замедление пульса и снижение артериального давления. Над легкими выслушиваются рассеянные сухие хрипы - проявление специфического бронхита. Язык сухой, потрескавшийся, покрыт грязно-бурым или коричневым налетом, края и кончик языка свободны от налета, с отпечатками зубов. Наблюдается грубое урчание слепой кишки и болезненность в правой подвздошной области, печень и селезенка при пальпации увеличены. Уменьшается число лейкоцитов в периферической крови, особенно нейтрофиллов и эозинофиллов. СОЭ остается нормальной или повышается до 15-20 мм/ч. К 4 неделе состояние больных постепенно улучшается, понижается температура тела, исчезает головная боль, появляется аппетит. Грозными осложнениями брюшного тифа являются перфорация кишечника и кишечные кровотечения. В распознавании болезни большое значение имеет своевременное выявление основных симптомов: высокая температура тела длительностью более недели, головная боль, адинамия - снижение двигательной активности, упадок сил, нарушения сна, аппетита, характерная сыпь, чувствительность при пальпации в правой подвздошной области живота, увеличение печени и селезенки. Из лабораторных анализов для уточнения диагноза применяются бактериологический (иммунофлюоресцентный метод) посев крови на среду Раппопорта или желчный бульон; серологические исследования - реакция Видаля и др.

Лечение тифа

Сыпной тиф
Наиболее эффективны антибиотики тетрациклиновой группы, которые назначают по 0,3-0,4 г 4 раза в сутки. Можно использовать левомицетин. Антибиотики дают до 2 дня нормальной температуры длительность курса обычно 4-5 дней. Для дезинтоксикации вводят 5% раствор глюкозы. Применяют оксигенотерапию. При резком возбуждении показаны барбитураты, хлоралгидрат. Большое значение имеют полноценное питание и витаминотерапия. Важную роль играет правильный уход за больным: полный покой, свежий воздух, удобная постель и белье, ежедневный туалет кожи и полости рта.

Брюшной тиф
Основной антимикробный препарат - левомицетин. Назначают по 0,5-0,75 г, 4 раза в сутки 10-12 дней до нормальной температуры. Внутривенно капельно вводят 5% раствор глюкозы, изотонический раствор хлорида натрия (500-1000 мг). В тяжелых случаях - кортикостероиды (преднизолон в дозе 30-40 мл в сутки). Больные должны соблюдать строгий постельный режим минимум 7-10 дней.

promedicinu.ru

Что такое тиф?

Еще не так давно некоторые болезни, перетекая в эпидемии, уносили большое количество жизней. Среди таких болезней можно отметить и тиф, наиболее известной жертвой которого стал композитор Франц Шуберт, умерший в достаточно молодом возрасте. Так что же такое тиф, в чем его причины, какова его симптоматика, как сейчас диагностируют и лечат тиф, поговорим далее.

Тиф представляет собой обобщенное название некоторых инфекционных заболеваний, проявляющихся в высокой лихорадке и сильном отравлении организма. На фоне этого часто развиваются различные нарушения в психике. На данный момент выделяют сыпной, возвратный и брюшной тифы.

Причины возникновения тифа

Учитывая подразделение тифа на виды, рассмотрим ряд причин, приводящих к заболеванию. Например, сыпной тиф возникает при воздействии насекомых-переносчиков, наиболее известным из которых является платяная вошь. С ней же тесно связан и возвратный тиф, который проявляет себя после втирания гемолимфы платяной вши при расчесывании кожи.

Брюшной тиф активизируется при недостаточной обработке продуктов питания, которые могут также содержать организмы, возбуждающие начало заболевания. Объединяющим моментом в причинах возникновения всех видов тифа является тот факт, что главными возбудителями выступают бактерии. Таким образом, наиболее общей причиной, в результате действия которой происходит развитие болезни, принято называть несоблюдение гигиенических предписаний.

Симптомы тифа

Воздействуя на организм, бактерии выделяют ядовитые вещества и запускают в организме защитные процессы. В группах симптомов это может быть представлено признаками интоксикации и лихорадки. Отравление организма выражается в тошноте, рвоте, иногда в расстройствах кишечника. Повышение температуры и головные боли свидетельствует о лихорадочной группе симптомов. Также могут проявляться отдельные симптомы в виде вялости, кожных покраснений, отсутствия желания трудиться, потери аппетита и другие. С течением болезни симптомы отягощаются нарушениями в психическом здоровье пациента.

Диагностика и лечение тифа

Та

elhow.ru

Что такое тиф? — Медицинский вестник

В списке самых опасных заболеваний планеты тиф занимает одно из первых мест. Потому, что под словом тиф объединяются рад заболеваний, схожих по симптомам: лихорадка и нарушение психики. В XIX веке раз заболевание разбились на несколько подвидов: брюшной, возвратный и сыпной.

Брюшной тиф относиться к инфекционным заболеваниям, которые передаются орально – фекальным или бытовым способом и болеет ним только человек.

Орально — фекальный способ подразумевает попадание бактерии водным и пищевым путем. Использование воды из загрязненного или зараженного водоема способствует острым и хроническим вспышкам эпидемии. Из пищевых продуктов наиболее опасными являются молочные или продукты, которые приготовлены с использованием молока, в редких случаях овощи (если использовалась в поливе заряженная вода). Контактно – бытовые эпидемии брюшного тифа характерны только для определенной местности, в которой низкий уровень санитарно-культурного развития.

Симптомы заболевания очень схожи с простудным заболеванием: слабость, утомляемость и головная боль. Затем повышается температура тела до 39 -40 Со, снижается аппетит, нарушается режим сна (больной то страдает бессонницей, то сонливостью). На седьмой день кожа живота покрывается сыпью, которая исчезая, появляется вновь. Больной имеет заторможенный вид, бледное лицо. У него учащается пульс и снижается артериальное давление. При этом прослушиваются хрипы – специфический бронхит. Больной представляет опасность для окружающих на 2-3 неделе болезни, потому что именно в этот период происходит выделение бактерий с испражнениями и потом. Заразиться можно от больного, являющегося переносчиком тифа, или от выделителя бактерий, который попадает в мочу, кал, слюну и даже молоко.

Сыпной тиф отличается от брюшного тифа, тем, что кроме лихорадки вызывает поражение нервной и сердечно – сосудистой системы. Передается сыпной тиф при помощи вшей (головных или плательных). Сама вша не опасна, а только является переносчиком инфекции. Когда вша кусает больного человека, то к ней в кровь попадают возбудители тифа. Перебравшись на голову нового человека, ее испражнения и являются переносчиками тифа. Человек расчесывая укусы, втирает экскременты вши в голову. Симптомы аналогичны брюшному тифу, но сыпь появляется не только на брюшной полости, но и в локтевых и коленных изгибах, стопах и ладонях.

Лечение при брюшном и сыпном тифе аналогичны – антибиотики, постельный режим и особая диета. Но это назначает только лечащий врач, каждому больному индивидуально и в стационарном режиме. Поправить свое здоровье Вы можете на Кипре http://medicine-tour.ru/kliniki/cyprus/ , цены там одни из самых демократичных во всей Европе.

clinic-virtus.com

ТИФ - это... Что такое ТИФ?

 • тиф — тиф/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • Тиф — (от др. греч. τῦφος дым, туман, помрачнение сознания) собирательное название некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушениями психики на фоне высокой лихорадки и интоксикации[1]. Наиболее известны сыпной тиф, брюшной тиф и… …   Википедия

 • тиф — а, предл. в тифе и (разг.) в тифу; м. [от греч. typhos дым; оцепенение, помрачение сознания] Острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием и расстройством сознания. Сыпной, брюшной, возвратный т. Заболеть тифом.… …   Энциклопедический словарь

 • ТИФ — ТИФ, в тифе и (разг.) в тифу, муж. (греч. typhos, букв. чад, дым). Общее название для ряда инфекционных болезней различного происхождения, характеризующихся сильным лихорадочным состоянием и угнетением. Сыпной тиф. Брюшной тиф. Возвратный тиф. «Я …   Толковый словарь Ушакова

 • ТИФ — (от греч. typhos дым; помрачнение сознания) общее название некоторых острых инфекций, сопровождающихся лихорадкой и расстройствами сознания (напр., брюшной тиф, сыпной тиф) …   Большой Энциклопедический словарь

 • Тиф — (от греческого typhos дым; помрачение сознания), общее название некоторых острых инфекций, сопровождающихся лихорадкой и расстройствами сознания (например, брюшной тиф, сыпной тиф).   …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • ТИФ — ТИФ, а, в тифе и в тифу, муж. Острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием и расстройством сознания. Сыпной т. Брюшной т. Возвратный т. | прил. тифозный, ая, ое. Палата для тифозных (сущ.; больных тифом). Толковый… …   Толковый словарь Ожегова

 • тиф — сыпняк Словарь русских синонимов. тиф сущ., кол во синонимов: 5 • болезнь (995) • инфекция …   Словарь синонимов

 • тиф — тиф, а, предл. п. в тиф у …   Русский орфографический словарь

 • тиф — ТИФ, а, м Острое инфекционное заболевание, заключающееся в расстройстве сознания и возникновении лихорадочного состояния. В войну в России свирепствовал тиф …   Толковый словарь русских существительных

 • dic.academic.ru

  Сыпной тиф — Википедия. Что такое Сыпной тиф

  Сыпной тиф (лат. typhus от др.-греч. τῦφος — «дым, жар; гордыня») — группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями из группы риккетсий (Rickettsia prowazekii). Общее острое инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому трансмиссивным путём (переносчик возбудителя инфекции — вошь, преимущественно, платяная). Характеризуется специфической сыпью, лихорадкой, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Различают две формы заболевания: эпидемический сыпной тиф и эндемический сыпной тиф.

  Краткая историческая справка

  Изначально сыпной тиф относился к заболеваниям Старого Света. Название «typhos» впервые употребил еще древнегреческий врач Гиппократ.

  В истории войн сыпной тиф нередко оказывался решающим фактором: число жертв этой болезни часто превышало потери в сражениях, как, например, в Тридцатилетней войне, во время вторжения Наполеона в Россию, в Крымской войне, в Первой мировой. В послереволюционной России в период между 1917 и 1921 от сыпного тифа погибло около 3 млн человек.

  В 1942 году эффективную вакцину для профилактики сыпного тифа разработал Алексей Васильевич Пшеничнов. Народный комиссариат здравоохранения РСФСР приказал директорам молотовского, иркутского, московского институтов создать отделы по выпуску вакцины. Широкое применение вакцины позволило предотвратить эпидемию тифа в действующей армии и в тылу во время Великой Отечественной войны.

  Тот факт, что эпидемии сыпного тифа чаще возникают в холодное время года и в периоды военных действий, когда возрастает «завшивленность» и отмечается скученное проживание больших групп людей в неприспособленных для жилья условиях, позволил предположить, что именно вши являются переносчиками заболевания. В 1909 г. Шарль Николь доказал, что переносчиком возбудителя сыпного тифа от человека к человеку является платяная вошь Pediculus humanus corporis, за что был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1928 г. Головная вошь тоже может передавать сыпной тиф, лобковая вошь — чрезвычайно редко. Роль животных в качестве резервуара инфекции не установлена. Между эпидемиями инфекция поддерживается в дремлющем состоянии среди людей — хронических носителей патогенных риккетсий. Эпизодические случаи инфекции, называемой болезнью Брилла (рецидивная форма сыпного тифа), иногда встречаются в восточных районах США.

  Этиология

  Возбудитель риккетсия Провачека, Гр-, неподвижны, споры и капсулы не образуют, часто внедряются в эндотелиальные клетки сосудов, при низких температурах и в сухом виде могут сохраняться годами, могут персистировать в организме не вызывая клиники годами.

  Эпидемиология

  Выделение сыпного тифа в самостоятельную нозологическую форму впервые сделано русскими врачами Я. Щировским (1811), Я. Говоровым (1812) и И. Франком (1885). Детальное разграничение брюшного и сыпного тифов (по клинической симптоматике) сделано в Англии Мерчисоном (1862) и в России С. П. Боткиным (1867). Роль вшей в передаче сыпного тифа впервые установил Н. Ф. Гамалея в 1909 г. Заразительность крови больных сыпным тифом доказал опытом самозаражения О. О. Мочутковский (кровь больного сыпным тифом была взята на 10-й день болезни, введена в разрез кожи предплечья, заболевание О. О. Мочутковского наступило на 18-й день после самозаражения и протекало в тяжелой форме). Заболеваемость сыпным тифом резко возрастала во время войн и народных бедствий, число заболевших исчислялось миллионами.

  Исследованию эпидемиологии и разработке методов лечения риккетсиозов посвятил жизнь выдающийся микробиолог Алексей Васильевич Пшеничнов, д. м. н., зав. кафедрой микробиологии Пермского государственного университета (ПГУ), руководитель вирусно-риккетсиозного отдела Научно-исследовательского института вакцин и сывороток, г. Пермь. А. В. Пшеничнов детально исследовал жизненный цикл разных штаммов риккетсий, создал среду для культивирования риккетсий в лабораторных условиях вне организма-«хозяина». Большой вклад в исследование эпидемиологии сыпного тифа внесли его сыновья Пшеничнов Вадим Алексеевич (военный врач, генерал, длительное время — заместитель директора по науке НИИ микробиологии в г. Загорске) и Пшеничнов, Роберт Алексеевич, возглавлявший риккетсиозную лабораторию, а затем вместе с отцом создавший и возглавивший Отдел экологии и генетики микроорганизмов (сегодня Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН).

  В настоящее время высокая заболеваемость сыпным тифом сохранилась лишь в некоторых развивающихся странах. Однако многолетнее сохранение риккетсий у ранее переболевших сыпным тифом и периодическое появление рецидивов в виде болезни Брилля-Цинссера не исключает возможность эпидемических вспышек сыпного тифа. Это возможно при ухудшении социальных условий (повышенная миграция населения, педикулез, ухудшение питания и др.).

  Источником инфекции является больной человек, начиная с последних 2—3 дней инкубационного периода и до 7—8-го дня с момента нормализации температуры тела. После этого, хотя риккетсии могут длительно сохраняться в организме, реконвалесцент уже не представляет опасности для окружающих. Сыпной тиф передается через вшей, преимущественно через платяных, реже через головных. После питания кровью больного вошь становится заразной через 5—6 дней и до конца жизни (то есть 30—40 дней). Заражение человека происходит путём втирания фекалий вшей в повреждения кожи (в расчёсы). Известны случаи инфицирования при переливании крови, взятой у доноров в последние дни инкубационного периода. Риккетсия, циркулирующая в Северной Америке (R. саnada), передаётся клещами.

  Виды сыпного тифа

  Эндемический сыпной тиф

  Эндемический сыпной тиф (крысиный, блошиный или американский сыпной тиф) вызывается риккетсиями R. mooseri. В США ежегодно регистрируется около 40 случаев заболевания. Оно встречается в регионах с относительно теплым климатом в обоих полушариях, преимущественно летом и в основном среди сельских жителей; протекает легче, чем эпидемический тиф. Это болезнь главным образом от крыс, которая передается человеку при укусе крысиными блохами. Поэтому борьба с крысами чрезвычайно важна как мера профилактики.

  Эпидемический сыпной тиф

  Эпидемический сыпной тиф, известный также как классический, европейский или вшивый сыпной тиф, корабельная или тюремная лихорадка, вызывается риккетсиями Провачека, Rickettsia prowazekii (по имени описавшего их чешского ученого).

  Патогенез

  Воротами инфекции являются мелкие повреждения кожи (чаще расчесы), уже через 5—15 мин риккетсии проникают в кровь, небольшая часть их гибнет, остальная попадает в лимфоток и направляются в регионарные лимфатические узлы, где размножаются (первичное размножение), этот период соответствует инкубационному. После чего происходит массивный выброс риккетсий в кровоток (первичная риккетсемия), происходит гибель части риккетсий, при этом высвобождается эндотоксин, начинается острый период заболевания. Риккетсии проникают в эндотелий сосудов и размножаются. Это приводит к набуханию и десквамации эндотелиальных клеток. Попавшие в ток крови клетки разрушаются, высвобождающиеся при этом риккетсии поражают новые эндотелиальные клетки. Наиболее бурно процесс размножения риккетсий происходит в последние дни инкубационного периода и в первые дни лихорадки.

  Основной формой поражения сосудов является бородавчатый эндокардит. Процесс может захватывать всю толщину сосудистой стенки с сегментарным или круговым некрозом стенки сосуда, что может привести к закупорке сосуда образующимся тромбом. Так возникают своеобразные сыпнотифозные гранулемы (узелки Попова). При тяжелом течении болезни преобладают некротические изменения, при легком — пролиферативные. Изменения сосудов особенно выражены в центральной нервной системе, что дало основание И. В. Давыдовскому считать, что каждый сыпной тиф является негнойным менингоэнцефалитом. С поражением сосудов связаны не только клинические изменения со стороны центральной нервной системы, но и изменения кожи (гиперемия, экзантема), слизистых оболочек, тромбоэмболические осложнения и др.

  После перенесённого сыпного тифа остается довольно прочный и длительный иммунитет. У части реконвалесцентов это нестерильный иммунитет, так как риккетсии Провачека могут десятилетиями сохраняться в организме и при ослаблении защитных сил организма обусловливать отдаленные рецидивы в виде болезни Брилла-Цинссера . Кроме того, при наличии завшивленности больные болезнью Брилля-Цинссера могут служить источником инфекции, что может стать инициирующей искрой для новой эпидемии сыпного тифа.

  Клиническая картина

  Укус зараженной вши непосредственно не приводит к инфицированию; заражение происходит при расчесывании, то есть втирании в место укуса выделений кишечника вши, богатых риккетсиями. Инкубационный период при сыпном тифе продолжается 10-14 дней. Начало болезни внезапное и характеризуется ознобом, лихорадкой, упорной головной болью, болью в спине. Через несколько дней на коже, сначала в области живота, появляется пятнистая розовая сыпь. Сознание больного заторможено (вплоть до комы), больные дезориентированы во времени и пространстве, речь их тороплива и бессвязна. Температура постоянно повышена до 40 °C и резко снижается примерно через две недели. Во время тяжёлых эпидемий до половины заболевших могут погибнуть. Лабораторные тесты (реакция связывания комплемента и реакция Вейля — Феликса) становятся положительными на второй неделе заболевания.

  Осложнения

  Риккетсии Провачека паразитируют в эндотелии сосудов, в связи с этим могут возникать различные осложнения — тромбофлебиты, эндартерииты, тромбоэмболия легочных артерий, кровоизлияние в мозг, миокардиты. Преимущественная локализация в центральной нервной системе приводит к осложнениям в виде психоза, полирадикулоневрита. Присоединение вторичной бактериальной инфекции может обусловить присоединение пневмоний, отита, паротита, гломерулонефрита и др. При антибиотикотерапии, когда очень быстро проходят все проявления болезни, и даже при лёгких формах болезни почти единственной причиной гибели больных являются тромбоэмболии легочной артерии. Как правило, это происходило уже в периоде выздоровления, при нормальной температуре тела. Нередко осложнение провоцировалось увеличением двигательной активности человека.

  Диагноз

  Диагноз спорадических случаев в начальный период болезни (до появления типичной экзантемы) очень труден. Серологические реакции становятся положительными также лишь с 4—7-го дня от начала болезни. Во время эпидемических вспышек диагноз облегчается эпидемиологическими данными (сведения о заболеваемости, наличии завшивленности, контакт с больными сыпным тифом и др.). При появлении экзантемы (то есть с 4—6-го дня болезни) клинический диагноз уже возможен. Сроки появления и характер сыпи, гиперемия лица, энантема Розенберга, пятна Киари—Авцына, изменения со стороны нервной системы — все это позволяет дифференцировать в первую очередь от брюшного тифа (постепенное начало, заторможенность больных, изменения со стороны органов пищеварения, более позднее появление экзантемы в виде розеоло-папулезной мономорфной сыпи, отсутствие петехий и др.).

  Необходимо дифференцировать и от других инфекционных болезней, протекающих с экзантемой, в частности, с другими риккетсиозами (эндемический сыпной тиф, клещевой риккетсиоз Северной Азии и др.). Некоторое дифференциально-диагностическое значение имеет картина крови. При сыпном тифе характерным является умеренный нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, эозинопения и лимфопения, умеренное повышение СОЭ.

  Для подтверждения диагноза используют различные серологические реакции. Сохранила некоторое значение реакция Вейля—Феликса — реакция агглютинации с протеем OXig, особенно при нарастании титра антител в ходе болезни. Чаще используют РСК с риккетсиозным антигеном (приготовленным из риккетсий Провачека), диагностическим титром считается 1:160 и выше, а также нарастание титра антител. Используют и другие серологические реакции (реакция микроагглютинации, гемагглютинации и др.).

  В меморандуме совещания ВОЗ по риккетсиозам (1993) в качестве рекомендуемой диагностической процедуры рекомендована непрямая реакция иммунофлюоресценции. В острую фазу болезни (и периода реконвалесценции) антитела связаны с IgM, что используется для отличия от антител в результате ранее перенесённой болезни. Антитела начинают выявляться в сыворотке крови с 4—7-го дня от начала болезни, максимального титра достигают через 4-6 нед от начала заболевания, затем титры медленно снижаются. После перенесённого сыпного тифа риккетсий Провачека в течение многих лет сохраняются в организме реконвалесцента, это обусловливает длительное сохранение антител (связаны с IgG также в течение многих лет, хотя и в невысоких титрах). В последнее время с диагностическими целями используют пробную терапию антибиотиками тетрациклиновой группы. Если при назначении тетрациклина (в обычных терапевтических дозах) через 24—48 ч не наступает нормализация температуры тела, то это позволяет исключить сыпной тиф (если лихорадка не связана с каким-либо осложнением).

  Лечение и профилактика эпидемий

  Огромный вклад в методологию профилактики эпидемий и лечения сыпного тифа внёс выдающийся микробиолог, основатель Пермской школы микробиологии Алексей Васильевич Пшеничнов. Основную трудность в создании вакцины против риккетсий составляла невозможность их культивирования обычными микробиологическими методами, связанная с потребностью этих бактерий в компонентах живых клеток животных или человека.

  А. В. Пшеничнов создал среду для культивирования риккетсий в лабораторных условиях вне организма- «хозяина». Разработал оригинальный метод заражения кровососущих насекомых на эпидермомембранах для культивирования риккетсий, метод питания кровососущих насекомых дефибринированной кровью через пленку эпидермиса с целью поддержания их жизнедеятельности или заражения риккетсиями в лабораторных условиях.

  В 1942 году А. В. Пшеничнов разработал эффективную вакцину для профилактики сыпного тифа.

  Широкое применение вакцины в СССР позволило предотвратить эпидемию тифа в действующей армии и в тылу во время Великой Отечественной войны.

  Основным этиотропным препаратом в настоящее время являются антибиотики тетрациклиновой группы, при непереносимости их эффективным оказывается и левомицетин (хлорамфеникол). Чаще назначается тетрациклин внутрь по 20—30 мг/кг или для взрослых по 0,3—0,4 г 4 раза в день. Курс лечения продолжается 4—5 дней. Реже назначают левомицетин по 0,5—0,75 г 4 раза в сутки в течение 4—5 дней. При тяжёлых формах первые 1—2 дня можно назначать левомицетина сукцинат натрия внутривенно или внутримышечно по 0,5—1 г 2—3 раза в сутки, после нормализации температуры тела переходят на пероральное применение препарата. Если на фоне антибиотикотерапии присоединяется осложнение, обусловленное наслоением вторичной бактериальной инфекции (например, пневмонии), то с учётом этиологии осложнения дополнительно назначают соответствующий химиопрепарат.

  Этиотропная антибиотикотерапия оказывает очень быстрый эффект и поэтому многие методы патогенетической терапии (вакцинотерапия, разработанная профессором П. А. Алисовым, длительная оксигенотерапия, обоснованная В. М. Леоновым, и др.) в настоящее время имеют лишь историческое значение. Из патогенетических препаратов обязательным является назначение достаточной дозы витаминов, особенно аскорбиновой кислоты и Р-витаминные препараты, которые обладают сосудоукрепляющим действием. Для предупреждения тромбоэмболических осложнений, особенно в группах риска (к ним прежде всего относятся лица пожилого возраста), необходимо назначение антикоагулянтов. Назначение их необходимо и для предупреждения развития тромбогеморрагического синдрома. Наиболее эффективным препаратом для этой цели является гепарин, который следует назначать сразу же после установления диагноза сыпного тифа и продолжать его приём в течение 3—5 дней.

  Прогноз

  До введения в практику антибиотиков прогноз был неблагоприятным, многие больные умирали. В настоящее время при лечении больных тетрациклинами (или левомицетином) прогноз благоприятный даже при тяжелом течении болезни. Летальные исходы наблюдались очень редко (менее 1 %), а после введения в практику антикоагулянтов летальных исходов не наблюдается.

  Профилактика

  Для профилактики сыпного тифа большое значение имеет борьба со вшивостью, ранняя диагностика, изоляция и госпитализация больных сыпным тифом, необходима тщательная санитарная обработка больных в приёмном покое стационара и дезинсекция одежды больного. Для специфической профилактики использовалась инактивированная формалином вакцина, содержащая убитые риккетсии Провачека. Вакцины использовались во время повышенной заболеваемости и были эффективными. В настоящее время при наличии активных инсектицидов, эффективных методов этиотропной терапии и низкой заболеваемости значение противосыпнотифозной вакцинации значительно снизилось.

  См. также

  Ссылки

  wiki.sc

  Тиф болезнь википедия – — , , ,

  Отправить ответ

  avatar
    Подписаться  
  Уведомление о